Překlady a výuka jazyků

Petra Burianová

Nabídka jazyků

Překládám všechny běžné typy dokumentů. Specializuji se na texty lékařské (prezentace farmaceutických firem), na texty z oblasti biologie, fyzioterapie, jógy, z oblasti zdravé výživy,dále na technické překlady zaměřené na problematiku infračerveného tepla, "zelené" obnovitelné energie, na texty z antropologie, psychologie C.G.Junga aj.

Překládám tyto jazyky:

NJ-ČJ, AJ-ČJ, ŠJ-ČJ a naopak

 

Cena překladů:

Ceny jsou uvedeny za normovanou stránku o těchto parametrech:

1800 úhozů, asi 250 slov na stránku

 

Cena za tlumočení: 550 Kč za 60 min.

 

Podmínky: Placení zálohy za překlad– 1/3 ceny předem, po dodání překladu doplacení plné ceny. Upřednostňuji překlady menšího rozsahu, cca 20 NS týdně.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Překládám všechny běžné typy dokumentů.

Technické manuály, příručky, návody, smlouvy, propagační materiály, výroční zprávy, normy, obchodní korespondence, výpisy z rejstříku trestů, účetní výkazy, texty s ekologickou problematikou.

 

 

Znalost práce s programy

Pracuji s programy Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Project).

 

Nabídka konsekutivního tlumočení

Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, při doprovodném tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, na školeních a při podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve potom pokračuje ve výkladu. Toto tlumočení je možno provádět jak bez technického vybavení (při dobré slyšitelnosti a malém počtu účastníků), tak se zesilovací technikou a mikrofonem (při horší slyšitelnosti nebo při větším počtu účastníků).

 

Cena za tlumočení: 550 Kč za hodinu (60 minut)

 

******

 

Marketingová spolupráce:

Překlady polština - překlady polského jazyka za bezkonkurenční ceny. Využijte služby polština on-line, díky které bude Váš překlad realizován v co nejkratším termínu. O překlad se starají zkušení překladatelé s podrobnými znalostmi polského a českého jazyka.

www.preklady-polstina-tlumoceni.cz

 

 Česky | English | Deutsch | Español